Nghiên cứu tác dụng chống viêm, chống dị ứng của tỏi thu hái tại đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi trên thực nghiệm

200 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2010

Số: 1

Trang: 29-34

Liên kết