Nghiên cứu tác dụng của sunfalen và sunfadoxin trong các phác đồ điều trị P. falciparum kháng thuốc ở Bệnh viện Chợ Rẫy

239 August 31, 2017 0

Năm: 1987

Trang: 155-160

Liên kết