Nghiên cứu tác dụng phụ của Glucocorticoid trên bệnh nhân hen phế quản tại khoa dị ứng- MDLS bệnh viện Bạch Mai(1998-2002)

127 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 2

Trang: 2-4

Liên kết