Nghiên cứu thành phần hoá học, hàm lượng alcaloid toàn phần,diesteralcaloid của phụ tử ở Sa Pa

119 August 31, 2017 0

Tạp chí: Dược liệu

Năm: 2005

Số: 2

Trang: 55-59

Bằng các phản ứng định tính, đã xác định thành phần hoá học của phụ tử ở Sa Pa, ngoài hàm lượng alcaloid toàn phần, diesteralcaloid, còn có chất béo, carotenoid, sterol, cumarin, acid hữu cơ, đường khử, acid amin... Alcaloid trong phụ tử sống Sa Pa có hấp thụ cực đại ở bước sóng lamda = 231nm. Hàm lượng alcaloid toàn phần dao động không nhiều: từ 1,15% (tháng 7) đến 1,21% (tháng 8,10), tương đương phụ tử sống Trung Quốc. Hàm lượng diesteralcaloid trong phụ tử sống Sa Pa dao động khá lớn: từ 0,21% (tháng 7) đến 0,34% (tháng 10), cao hơn phụ tử sống Trung Quốc. Cần xác định thời điểm thu hoạch cho năng suất cao, xây dựng tiêu chuẩn phụ tử sống, phụ tử chế và quy định hàm lượng alcaloid toàn phần, diesteralcaloid.
Liên kết