Nghiên cứu thiết lập một số chất chuẩn có nguồn gốc từ dược liệu để sử dụng trong kiểm nghiệm thuốc

241 August 31, 2017 1

Tạp chí: Dược học

Năm: 2011

Số: 7 (423)

Trang: 22-25

Liên kết