nghiên cứu thử nghiệm mô hình tổ chức, quản lý hoạt động lồng ghép TT-GDSK trong CSSKTE tại xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo, Hải Phòng.

226 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 88-92

Từ khóa: y tế công cộng

Liên kết