Nghiên cứu thực trạng nhiễm khuẩn bệnh viện và công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại một số bệnh viện khu vực phía Bắc

216 August 31, 2017 5

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng 

Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Bạch Mai

Năm: 2010

Số trang: 138tr.

Liên kết