Nghiên cứu tiêu chuẩn hoá dược liệu bằng sắc ký lỏng cao áp với kỹ thuật điểm chỉ vân tay (HPLC- FINGEPRINT TECHNIQUE)

723 August 31, 2017 6

Tác giả: Nguyễn Thị Bích Thu 

Cơ quan chủ trì: Viện Dược liệu

Năm: 2006

Số trang: 147tr.

Khảo sát hơn 100 mẫu của 10 dược liệu chuẩn bao gồm cúc hoa, hạ khô thảo, hoàng cầm, sinh địa, ngũ gia bì gai, ngũ gia bì hương, sài hồ, ô đầu, tam thất, mật gấu và một số dược liệu dễ nhẫm lần khác trên thị trường và thu được một số kết quả sau: 1, Cung cấp các quy trình chiết và chương trình sắc ký lỏng cao áp (SKLCA) để xác định dấu vân tay (DVT) SKLCA và các chất đặc trưng của từng dược liệu. 2, Xây dựng dữ liệu “Dấu vân tay SKLCA” cho 10 dược liệu chuẩn bao gồm các sắc ký đồ, thời gian lưu và các phổ hấp thụ tử ngoại UV-VIS của các thành phần hoá học đặc trưng (dịch chiết toàn phầnm nhóm hoạt chất hoặc nhóm chất hoá học đặc trưng) . 3, Từ đó, xây dựng quy trình bao gồm 4 bước để xác định “Dấu vân tay SKLCA” của dược liệu. 4, ứng dụng “Dấu vân tay SKLCA” đã xây dựng của dược liệu chuẩn để kiểm tra, đánh giá chất lượng dược liệu và phân biệt một số dược liệu dễ nhầm lẫn có trên thị trường như các dược kiệu mang tên sài hồ, tam thất, mật gấu góp phần hiện đại hoá và quốc tế hoá tiêu chuẩn dược liệu và thuốc có nguồn gốc từ dược liệu.
Liên kết