Nghiên cứu tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vaccin tả uống bất hoạt nhị liên do Việt Nam sản xuất

175 August 23, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Việt Hùng 

Chuyên ngành: Dịch tễ học

Năm: 2004

Số trang: 24 Tr.

Nghiên cứu ở 273 người lớn tuổi 17–25 và 129 trẻ (103 từ 1-12 tuổi, 26 <1 tuổi) khỏe mạnh. Vac xin tả uống bất hoạt nhị liên (vac xin biv-Wc) do Việt Nam sản xuất an toàn. Chế độ uống 2 liều cách nhau 2 tuần vac xin sinh miễn dịch mạnh với nhóm huyết thanh 01. Mức độ đáp ứng miễn dịch ở nhóm trẻ cao hơn nhóm người lớn. Đáp ứng miễn dịch của vac xin biv-WC tương đương với vac xin B-WC của Thụy Điển. Một năm sau uống 2 liều vac xin biv-WC, kháng thể diệt khuẩn tả kháng 01 vẫn tồn tại ở mức cao. Uống liều nhắc lại tại thời điểm sau 1 năm liều 1 có tác dụng làm tăng mức đáp ứng miễn dịch với nhóm huyết thanh 01. Tác giả thông báo sự đáp ứng miễn dịch đối với nhóm huyết thanh 0139 sau uống vac xin B-WC.
Liên kết