Nghiên cứu tính đa hình thái vùng gen X của HBV trên bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào gan bằng kỹ thuật Cloning

225 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2008

Số: 1

Trang: 14-21


Liên kết