Nghiên cứu tình hình dị tật bẩm sinh của sơ sinh đẻ tại bệnh viện Bạch Mai từ 1/1/1999 đến 30/9/2003 và một số yếu tố liên quan

196 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 12-15

Liên kết