Nghiên cứu tình hình nhiễm virut viêm gan B bằng test anti HBC tại tỉnh Thừa Thiên Huế

176 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2010

Số: 10 (739)

Trang: 22-25

Liên kết