Nghiên cứu tình hình u vú quanh tuổi mãn kinh tại phường Phạm Ngũ Lão - thành phố Hải Dương

129 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 526

Trang: 88-92

Nghiên cứu mô tả cắt ngang phối hợp dịch tễ học phân tích u vú ở phụ nữ (PN) trên 45 tuổi thuộc Phường Ngũ Lão Thành phố Hải Dương. Tỷ lệ PN khám sàng lọc chiếm 27,94% trong đó 37,06% ở nhóm tuổi 46-49, 28,73% ở nhóm tuổi 50-54, 2,19% ở nhóm tuổi trên 70. Số PN tự sờ thấy khối u vú chiếm 21,93%. Tuổi 46-49 tự sờ thấy u vú có tỷ lệ cao nhất là 50%, tuổi 55-64 tự sờ thấy u vú có tỷ lệ thấp nhất là 1%, không gặp trường hợp nào tự sờ thấy u vú ở nhóm tuổi trên 70. 86,84% không có u vú, 12,94% có khối u vú nghi lành tính, 0,22% có khối u vú nghi ung thư. Kết quả chẩn đoán tế bào học: 95% không mắc u vú, 4% có u xơ vú, 1% có biểu hiện quá sản và bệnh lành tính khác ở vú, không có ung thư vú. Tự khám vú xác định có u vú 21,92%, khám lâm sàng phát hiện được 1,09%, xét nghiệm tế bào học phát hiện được 1,09%, u lành tính 1,09%, không có ung thư vú.
Liên kết