Nghiên cứu tình trạng suy giảm miễn dịch ở bệnh nhân ung thư vùng tâm vị và kết quả bước đầu của phác đồ điều trị aslem bổ trợ sau phẫu thuật

115 August 31, 2017 1

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2002

Số: 3

Trang: 34-40

N/C 26 BN ung thư vùng tâm vị từ 3/2000-10/2001. Các BN hầu hết ở giai đoạn muộn, thể hiện rõ sự suy giảm miễn dịch ở mức độ toàn thân cũng như tại chỗ. 20/21 B N(95%) có biểu hiện protein bất thường tại khối u. Phác đồ đ/tr aslem sau phẫu thuật cho kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên tỉ lệ sống sót sau 12 tháng vẫn còn thấp (60/61%). Vì vậy cần phải sử dụng aslem theo những phác đồ mới để đạt hiệu quả đ/tr cao hơn%) có biểu hiện protein bất thường tại khối u. phác đồ điều trị aslem sau phẫu thuật cho kết quả đáng khích lệ, tuy nhiên tỉ lệ sống sót sau 12 tháng vẫn còn thấp (60/61%). Vì vậy cần phải sử dụng aslem theo những phác đồ mới để đạt hiệu quả đ/tr cao hơn
Liên kết