Nghiên cứu tình trạng thiếu máu do giun móc và kết quả điều trị tại hai xã ở Hải Phòng

122 August 23, 2017 0

Tác giả: Đỗ Thị Vân 

Chuyên ngành: Bệnh học Nội khoa

Năm: 1995

Số trang: 25 Tr.

Nghiên cứu 2 xã khác nhau về chuyên canh: xã Dư Hàng Kênh trồng lúa xen kẽ với trồng màu, xã Toàn Thắng chuyên trồng màu. Kết luận: tỷ lệ nhiễm giun móc (GM) của 2 xã là 43%, trong đó xã chuyên canh rau màu nhiều hơn (56,9%) xã xen canh (29,1%). Người làm nghề tiếp xúc trực tiếp với phân–đất nhiễm GM cao hơn rõ ràng các nhóm khác. Tỉ lệ thiếu máu do GM mức nhẹ và trung bình là 78,9%. Các biểu hiện thiếu máu: xanh da, niêm mạc nhợt, mệt mỏi, khó thở khi gắng sức >77%. Huyết sắc tố , hồng cầu, hematocrit giảm chiếm >77%, sắt huyết thanh giảm chiếm >77%. Thiếu máu loại nhược sắc do thiếu sắt: biểu hiện nồng độ huyết sắc tố trung bình hồng cầu giảm và hàm lượng sắt huyết thanh giảm. Thiếu máu loại hồng cầu nhỏ: biểu hiện thể tích trung bình hồng cầu và lượng huyết sắc tố trung bình hồng cầu giảm. Bạch cầu ái toan tăng. Menbendazole có hiệu quả tốt với GM, điều trị dài ngày tốt hơn điều trị ngắn ngày. Khi tẩy giun cần kết hợp uống viên sắt và vitamin C.
Liên kết