Nghiên cứu tổn thương giải phẫu bệnh và dấu hiệu lâm sàng trên 277 bệnh nhân u tuyến tuyến giáp

146 August 31, 2017 0

Năm: 2003

Số: 2

Trang: 40-43

Từ khóa: u tuyến tuyến giáp

Liên kết