Nghiên cứu triết tách Lysozym từ lòng trắng trứng gà

388 April 11, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng 

Tạp chí: Dược học

Năm: 1996

Số: 236

Trang: 12-14

Liên kết