Nghiên cứu trường hợp đa nhiễm sán lá tại thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế

82 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 29-30

Nghiên cứu một trường hợp đa nhiễm sán lá tại thành phố Huế. Bệnh nhân (BN) nam, 40 tuổi, được phát hiện có trứng sán lá thuộc họ Fasciolidae, họ Opisthorchi và họ Heterophyidae. BN được điều trị đặc hiệu bằng praziquantel 40mg/kg liều duy nhất và 30g magie sunfat trong 2 giờ kèm theo nhiều nước sôi để nguội. Thu toàn bộ phân của BN đi ngoài 3-4 lần để thu thập sán trưởng thành. Kết quả: đã phát hiện được BN đa nhiễm sán lá cả về xét nghiệm phân và thu thập sán trưởng thành khi điều trị. Lần đầu tiên phát hiện sán lá truyền qua cá tại Thừa Thiên – Huế (gồm sán lá gan nhỏ và sán lá ruột nhỏ). Thành phần loài sán lá nhiễm là sán lá ruột lớn fasciolopsis buski, sán lá gan nhỏ là opisthorchis viverrini, sán lá ruột nhỏ haplorchis pumilio (được xác định bằng hình thái học và thẩm định bằng sinh học phân tử.
Liên kết