Nghiên cứu tỷ lệ và cách xử trí trong chuyển dạ đối với thai phụ đái tháo đường thai nghén

72 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 22-26

Liên kết