Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật nội soi tán sỏi điện thuỷ lực và lấy sỏi đường mật qua đường hầm KEHR trong điều trị sỏi mật sót

206 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2007

Số: 1

Trang: 28-34

Liên kết