Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuật nội soi trong điều trị một số bệnh ở trẻ em

151 August 31, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Thanh Liêm 

Cơ quan chủ trì: Bệnh viện Nhi Trung ương

Năm: 2010

Số trang: 91 tr.

Liên kết