Nghiên cứu ứng dụng phẫu thuậth nội soi trong điều trị sỏi đường mật chính tại bệnh vện Việt Đức

317 April 11, 2017 1

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2006

Số: 2

Trang: 157-162

Liên kết