Nghiên cứu và điều trị phẫu thuật bệnh lý sỏi mật tại bệnh viện việt đức ( 5773 trường hợp phẫu thuật từ 1976 đến 1998)

472 April 11, 2017 4

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 2000

Số: 2

Trang: 18-23

Từ khóa: sỏi mật Tiêu hoá

Liên kết