Nghiên cứu vai trò đột biến gen mã hóa cho phối tử tự nhiên CXCR-4 (SDF-1) ở các cặp mẹ - con có mẹ nhiễm HIV-1 bằng kỹ thuật RFLP

191 August 31, 2017 0

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2010

Số: đặc biệt chào mừng ngày gặp mặt liên viện hàng năm về giảng dạy và nghiên cứu miễn dịch học lần thứ 20

Trang: 46-50

Liên kết