Nghiên cứu về thực vật học hoá học dược lý học của cây cà úc Daklak trên thực nghiệm

190 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học cổ truyền

Năm: 1996

Số: 267

Trang: tr.:14-16

Cây cà úc ở Daklak tên khoa học là Solanum caciniatum Ait thuộc họ Cà Solanaceae. Trong cây chứa các gluco alcaloid gồm solasonin và solamagin, thuỷ phân cho solasodin. Cây không độc, không gây tác dụng phụ đáng kể (thử trên chuột nhắt trắng).
Liên kết