Nghiên cứu viêm da dị ứng tiếp xúc do thuốc trên bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa dị ứng-MDLS bệnh viên Bạch Mai(1999-2003)

121 April 11, 2017 0

Tác giả: Nguyễn Văn Đoàn 

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 3

Trang: 16-18

Liên kết