Nghiên cứu viêm da do dị ứng do thuốc tại khoa dị ứng- miễn dịch lâm sàng bệnh viện Bạch Mai (1994-2001)

122 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2002

Số: 10

Trang: 41-43

Liên kết