Nghiên cứu xây dựng panel hồng cầu tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhằm nâng cao chất lượng an toàn truyền máu về mặt miễn dịch

210 August 31, 2017 1

Năm: 2007

Số trang: 75 tr.

Nghiên cứu xây dựng Panel hồng cầu tại viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhằm nâng cao chất lượng an toàn truyền máu về mặt miễn dịch. Kết quả cho thấy: Giàn Panel hồng cầu được xây dựng tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương gồm có 3 hồng cầu với 21 hoặc 19 kháng nguyên đã được xác định và có đầy đủ các kháng nguyên cần thiết để sàng lọc kháng thể bất thường: Hệ Rh (D,C, c, E, e), Kidd (Jka, Jkb, Duffy (Fyb)), MNSs (Ss, Mia, M, N), Kell (k), P1, Lutheran (Lub).. Giàn Panel hồng cầu này được sử dụng để triển khai việc sàng lọc kháng thể bất thường cho những bệnh nhân đã nhận máu nhiều lần nhằm nâng cao chất lượng an toàn truyền máu về mặt miễn dịch.
Liên kết