Nguy cơ dinh dưỡng liên quan đến nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ em dưới một tuổi và một số giải pháp can thiệp

219 August 23, 2017 1

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà 

Năm: 2002

Số trang: 116Tr.

Nghiên cứu trẻ em 1-12 tháng tuổi, bà mẹ có con 1-12 tháng tuổi, tháng 11-12/1996, tại Hà Tây, Hải Dương, Hà Nội và tháng 7/1997-1998 tại Hải Dương. Kết quả: tỷ lệ suy dinh dưỡng (SDD) chung 14,6%, SDD trẻ 1-6 tháng 0,7%, SDD trẻ 7-12 tháng 29,4%. Tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính (NKHHCT) chung 81%, trong đó nhóm 1-6 tháng 89,4%, nhóm 7-12 tháng 72%. Những yếu tố nguy cơ SDD liên quan đến NKHHCT: trẻ thấp cân, thiếu tháng; mẹ mất/thiếu sữa; ăn bổ sung sớm; không ăn rau; không ăn dầu/mỡ; năng lượng ăn vào thấp hơn trẻ bình thường; lượng vitamin A ăn vào ở cả 2 nhóm đều thấp so với nhu cầu, riêng trẻ SDD và mắc NKHHCT thấp hơn trẻ bình thường; trẻ có tiền sử và hiện mắc NKHHCT, ỉa chảy. Hiệu quả các biện pháp can thiệp DD: làm tăng rõ rệt kiến thức DD của các bà mẹ; tuyên truyền DD cho mẹ và khẩu phần ăn bổ sung cho trẻ làm tăng cân nặng (3,8 kg so với 2,9 kg), chiều cao (6,9 cm so với 5,6 cm), vòng cánh tay (0,2 cm so với 0,1cm) tốt hơn nhóm chứng; huyết thanh nhóm can thiệp tăng cao hơn nhóm chứng; tỷ lệ trẻ SDD (giảm 78% so với giảm 13,1%) trên nhóm can thiệp so với nhóm chứng; số đợt mắc NHHHCT trung bình nhóm can thiệp giảm 2,24 lần, số ngày mắc bệnh/đợt giảm 35% so với nhóm chứng.

Liên kết