Nhân 10 trường hợp lòi ruột sau mổ của năm 1986 ( Nguyên nhân, điều trị và dự phòng )

211 April 11, 2017 0

Tạp chí: Ngoại khoa

Năm: 1987

Số: 15

Trang: 17-21

Liên kết