Nhân 300 trường hợp hút tinh trùng từ mào tinh và tinh hoàn để thực hiện thủ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng

154 August 31, 2017 1

Tạp chí: Thông tin Y dược

Năm: 2005

Số: 7

Trang: 24-30

Đặt vấn đề: Sự thành công của vi thủ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng đã mở rộng khả năng điều trị hiếm muộn cho những trường hợp vô tinh mà trước đây cho là không thể điều trị được. Mục tiêu: Công bố các kết quả và kinh nghiệm thu được sau hai năm thực hiện các kỹ thuật hút tinh trùng từ mào tinh và tinh hoàn để thực hiện thủ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương trứng. Đối tượng và phương pháp: Hồi cứu, cắt ngang 213 bệnh nhân với tổng số 300 lần hút tinh trùng. Trong đó, 4 bệnh nhân thực hiện 4 lần hút tinh trùng, 15 bệnh nhân được thực hiện 3 lần, 58 bệnh nhân được thực hiện 2 lần, còn lại được thực hiện 1 lần. Kết quả: Thời gian trung bình để lấy đủ tinh trùng của thủ thuật PESA là 5-10 phút, MESA là 15-20 phút, TESA là 15-25 phút, TESE là 15-20 phút. Tỉ lệ có phôi là 100% và tỉ lệ có thai là 47,9%. Không có biến chứng đáng kể nào ngoại trừ tình trạng đau bìu nhẹ vài ngày sau phẫu thuật mở bìu. Kết luận: Hút tinh trùng từ mào tinh hay tinh hoàn là một kỹ thuật không khó, tuy nhiên vẫn đòi hỏi kinh nghiệm phẫu thuật bìu của phẫu thuật viên để tránh những tổn thương của thừng tinh (động mạch tinh hoàn, bạch mạch) tránh tụ máu bìu hậu phẫu, hút được nhiều tinh trùng di động trong thời gian ngắn nhất. PESA nên là chọn lựa ưu tiên nếu mào tinh căng. TESE là chọn lựa sau cùng nếu các thủ thuật khác đều thất bại.
Liên kết