Nhân 60 trường hợp cắt amygdales bằng đốt điện bipolar tại Bệnh viện Triều An từ tháng 7/2001-11/2001

134 August 31, 2017 0

Năm: 2001

Số: PB 4 - SĐB Hội nghị khoa học kỹ thuật Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19

Trang: 172-175

Qua đánh giá kết quả sau mổ cuả 60 trường hợp cắt amidan bằng dao điện cho thấy phương pháp cắt amidan này giảm thiểu lượng máu mất và các biến chứng của phãu thuật. Lượng máu mất trung bình 6-10ml, thời gian phẫu thuật trung bình 16-20 phút/ca. Sau mổ cảm giác đau không nhiều trong lô nghiên cứu và không có tình trạng chảy máu thứ phát sau mổ.
Liên kết