Nhân 61 ca nạo và qua nội soi tại Khoa Tai Mũi Họng Bệnh viện Nhi Đồng I từ 1/7/2000 đến 31/1/2001

127 August 31, 2017 0

Tác giả: Nhan Trừng Sơn 

Năm: 2001

Số: PB 4 - SĐB Hội nghị khoa học kỹ thuật Trường Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 19

Trang: 101-103

Khoa Tai Mũi Họng Bệnh Nhi Đồng 1 kết hợp sử dụng nội soi trong nạo VA gây mê Halothane nội khí quản. Từ tháng 7/2000-1/2001 đã tiến hành nạo được 61 ca trẻ em có độ tuổi từ 18 tháng đến 15 tuổi. Kết quả giảm số mũi 47 ca chiếm tỷ lệ 77%, giảm nghẹt mũi 53 ca chiếm 86,9%. Có 2 ca chảy máu sau nạo 3,3%. Có 20 ca giảm hẳn 32,8%.
Liên kết