Nhận dạng các ứng xử sai lệch trong thanh thiếu niên tại 10 xã thuộc tỉnh Hải Dương (2001- 2002)

143 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 526

Trang: 112-117

Nghiên cứu các ứng xử sai lệch ở thanh thiếu niên (TTN) tại 10 xã tỉnh Hải Dương. Tỷ lệ TTN đang theo học các bậc học 53,48%, 76,6% cha mẹ của TTN có trình độ học vấn cấp II, 81,7% cha mẹ TTN làm ruộng, Gia đình có mức sống trung bình 76,4%. Những ứng xử của trẻ: đập phá đồ vật của mình 30,9%; hay gây gổ đánh nhau 24%; văng tục chửi bậy 29,6%; dễ nổi nóng, xúc động gây căng thẳng 47,8%; có các cơn khùng 26,4%; lấy cắp trong nhà 15,2%; lấy cắp ngoài gia đình 11,3%; lười học 42,4%; bỏ nhà qua đêm 23%; uống bia rượu 24,5%...Những yếu tố có thể làm xuất hiện những hành vi nói trên: mâu thuẫn gia đình thường xuyên 10,7%; ít khả năng giải quyết mâu thuẫn trong gia đình 40,6%...Nhu cầu tư vấn về con cái lứa tuổi vị thành niên 73,8%.
Liên kết