Nhân một trường hợp bàn chân nhiễm trùng trên bệnh nhân đái tháo đường

299 December 06, 2017 1

Năm: 2015

Số: 1

Tập: 19

Trang: 407-409

Liên kết