Nhân một trường hợp chuyển ghép cơ thon để phục hồi cử động gập khuỷu trong liệt đám rối thần kinh cánh tay đến trễ

225 August 31, 2017 0

Tác giả: Võ Văn Châu 

Tạp chí: Thời sự Y học

Năm: 2006

Số: 2

Trang: 41-44

Tổn thương đám rối thần kinh cánh tay gây ra liệt một phần hoặc toàn thể cánh tay là một khiếm khuyết chức năng quan trọng, gây nhiều thiệt hại cho cá nhân và xã hội. Một trường hợp lâm sàng điển hình chuyển ghép cơ thon bằng kỹ thuật vi phẫu để phục hồi cử động gập khuỷu cho một nam bệnh nhân bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay từ năm 2000 và đánh giá kết quả năm 2005 cho thấy sức cơ chuyển ghép là M3+ và khuỷu gập 90o mặc dù bệnh nhân không tái khám suốt 5 năm và không theo một chế độ tập luyện nào. Bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa bị tổn thương đám rối thần kinh cánh tay thường đến khám bệnh và điều trị khá trễ, lúc đó chỉ còn cách chuyển ghép cơ chức năng bằng kỹ thuật vi phẫu để tạo ra một vài động tác hữu dụng trong sinh hoạt.
Liên kết