Nhân một trường hợp nhồi máu treo ruột do tắc tĩnh mạch treo

149 April 11, 2017 0

Tác giả: Văn Tần Cao Văv Thịnh 

Tạp chí: y dược học

Năm: 1998

Số: 3

Trang: 137-138

Từ khóa: Tim mạch

Liên kết