Nhân một trường hợp tắc động mạch cảnh trong và động mạch não giữa điều trị thành công bằng thuốc tiêu sợi huyết alteplase đường tĩnh mạch

242 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học lâm sàng

Năm: 2011

Số: 60

Trang: 39-42

Liên kết