Nhận xét 247 trường hợp mổ lấy thai ở khoa sản Bệnh viện Bạch Mai

196 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2005

Số: 1

Trang: 1-6

Hồi cứu 247 trường hợp mổ lấy thai trong tổng số 3531 trường hợp đẻ tại Khoa Sản, Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 1-10/1992. Kết quả cho thấy, tỷ lệ mổ lấy thai chiếm 7% trong tổng số ca đẻ. Tỷ lệ sản phụ con so trong mổ lấy thai là 55,5%. Tỷ lệ tử vong mẹ là 0% nhưng tỷ lệ các biến chứng sau mổ là 1,6%, với những biến chứng nặng như viêm phúc mạc toàn thể, chảy máu sau mổ, sót gạc, nhiễm trùng huyết và tử vong mẹ.
Liên kết