Nhận xét các phương pháp điều trị đông cứng khớp vai và hiệu quả bơm nong ổ khớp dưới hướng dẫn của x-quang

241 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2011

Số: 1

Trang: 23-27

Liên kết