Nhận xét hiệu quả tiêm vacxin sởi tại 4 xã có dịch sởi thuộc tỉnh Hải Hưng, Tuyên Quang và Hà Nội, 1990-1992

152 August 31, 2017 0

Năm: 1992

Số: 3

Trang: 16-23

Đánh giá hiệu quả tiêm vacxin sởi trên 76 trường hợp mắc bệnh (16 trường hợp đã tiêm phòng) tại 4 xã có dịch sởi xảy ra là phường Tân Quang (thị xã Tuyên Quang), xã Nghĩa Trụ, Ứng Hòa (Hải Hưng) và xã Thượng Cát (huyện Từ Liêm, Hà Nội). Kết quả: đã có 4 vụ dịch xảy ra ở các xã đã tiêm vacxin sởi cho >80% số trẻ (1984-1990), không có trường hợp nào tử vong do sởi, phần lớn trẻ mắc ở nhóm lớn và chưa được tiêm vacxin. Tỷ lệ mắc sởi ở trẻ đã tiêm vacxin đều ở mức độ thấp 2,0-7,3%. Hiệu lực của vacxin sởi qua đánh giá trên thực địa là 86,4-95,4% (với độ tin cậy 95%), đạt tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế thế giới.
Liên kết