Nhận xét kết quả điều trị 49 bệnh nhân hen phế quản bằng phương pháp bóc vỏ cuống phổi, cắt chọn lọc các nhánh dây thần kinh phế vị

137 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1989

Số: 4

Trang: 15-17

Liên kết