Nhận xét kết quả điều trị tắc ruột sau mổ tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình trong 2 năm 1994-1995

144 April 11, 2017 0

Tạp chí: Yhọc thực hành

Năm: 2004

Số: 8

Trang: 47-49

Từ khóa: Tắc ruột sau mổ

Liên kết