Nhận xét lâm sàng 220 ca xơ gan

113 August 31, 2017 0

Tác giả: Hoàng Gia Lợi 

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 1989

Số: 4

Trang: 18

Từ khóa: gan xơ gan

Liên kết