Nhận xét một số đặc điểm lâm sàng C.T Scanner qua 5 trường hợp máu tụ nội não ở khoa thần kinh BV Thống nhất từ 11/1993 đế 3/1995

143 April 11, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 1995

Số: 3

Trang: 19-25

Liên kết