Nhận xét thời gian phẫu thuật nội soi cắt tử cung bán phần có sử dụng morcellator tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương

261 August 31, 2017 0

Tạp chí: Nghiên cứu Y học

Năm: 2011

Số: 3 PB

Trang: 117-121

Liên kết