Nhận xét tình hình tử vong tại Khoa điều trị tích cực Bệnh viên Bạch Mai trong năm 2003 và 6 tháng đầu năm 2004

61 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2005

Số: 7

Trang: 37-40

Nghiên cứu nhằm mục đích xác định tỷ lệ tử vong và các yếu tố ảnh hưởng tại Khoa Điều trị tích cực (ĐTTC), Bệnh viện Bạch Mai từ 1/1/2003-31/6/2004. Mô tả hồi cứu tất cả hồ sơ bệnh án của bệnh nhân tử vong. Tỷ lệ tử vong tại khoa ĐTTC là 27,73%. Một số yếu tố liên quan đến tử vong là: tuổi trung bình là 55,3+/-18,25; bệnh lý mạn tính nặng chiếm 62,30%; điểm APACHE II trung bình lúc nhập khoa ĐTTC là 25,7+/-8,34; có sự khác biệt về độ nặng tính theo thang điểm APACHE II giữa một số nhóm bệnh; suy đa tạng chiếm 24,6% số bệnh nhân tử vong, xuất hiện nhiều ở nhóm bệnh nhân sốc và nhiễm khuẩn; Tỷ lệ albumin máu ở 90% số bệnh nhân tại tất cả các thời điểm làm xét nghiệm; Nhiễm khuẩn bệnh viện 39%. Sự chẩn đoán không phù hợp của tuyến dưới chiếm 50,7%.
Liên kết