Nhận xét tình trạng dinh dưỡng của bệnh nhân nuôi ăn qua ống thông tại khoa cấp cứu hồi sức - Bệnh viện Trung ương Huế

208 August 31, 2017 1

Tạp chí: Y học thực hành

Năm: 2007

Số: 11

Trang: 23-26

Nghiên cứu 110 bệnh nhân (BN) điều trị tại Khoa Cấp cứu hồi sức, Bệnh viện Trung ương Huế từ tháng 1/2006 đến 12/2006 có chỉ định nuôi ăn qua ống thông. Kết quả: 6,4% BN thiếu năng lượng trường diễn (BMI<18,5), tất cả đều là BN chấn thương; 17,3% BN thừa cân (BMI≥23), trong đó, tỷ lệ thừa cân ở BN tai biến mạch máu não là 47,4%, BN chấn thương: 12,6%; tỷ lệ BN thiếu dinh dưỡng theo chỉ số albumin huyết thanh là 21,8%. Tỷ lệ thiếu máu chung là 32,7%, ở nữ là 49,9% và nam là 30,2%.
Liên kết