Nhận xét triệu chứng lâm sàng và cận lâm sàng của nhiễm khuẩn đường tiểu ở trẻ em tại Bệnh viện Nhi Trung ương từ 11/2003 đến tháng 10/2004

122 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học Việt Nam

Năm: 2005

Số: ÐB

Trang: 37-42

Liên kết