Nhận xét về lâm sàng và kết quả điều trị bệnh bạch biến bằng uống prednisolone liều thấp kết hợp bôi flucinar

172 August 31, 2017 0

Tạp chí: Y học quân sự

Năm: 2003

Số: 2

Trang: 43-45

Liên kết